Αποκαλύψεις της Wikileaks για πετρέλαια στην Ελλάδα

Posted by

Αποκαλύψεις της Wikileaks για πετρέλαια στην Ελλάδα

Published on 4 Mar 2012 by eliasconoph

H Stratfor, ίδρυμα Σύμβουλος της Κυβέρνησης των Η.Π.Α. , θεωρεί ότι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα θα είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα, κατά την ιστοσελίδα
-μια νέα αποκάλυψη από την ιστοσελίδα Wikileaks- επαναφέρει το θέμα των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της Ελλάδας.
Σύμφωνα, λοιπόν, με την ιστοσελίδα το ίδρυμα Stratfor, που θεωρείται βιτρίνα της αμερικανικής CIA επιβεβαιώνει σε τηλεγραφήματα του ότι στο ελληνικό υπέδαφος υπάρχουν πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσματα, ειδικά στην περιοχή της Νότιας Κρήτης.