Δεκεμβριος 2013: Πώς η ΕΥΠ παρακολουθούσε την αμερικανικΗ Πρεσβεια και πόσα μάθαινε η CIA για τον καραμανλη…

Posted by

Screen Shot 2016-07-14 at 10.39.58

Screen Shot 2016-07-14 at 11.19.05

Screen Shot 2016-07-14 at 11.19.19

Screen Shot 2016-07-14 at 11.21.02

Screen Shot 2016-07-14 at 11.21.18

Πηγη http://www.crashonline.gr/wp-content/uploads/2014/03/KARXI_pdf_.pdf